MAKLUMAT PEMOHON

* Sila Upload Gambar Berukuran Passport (Namakan File Gambar Dengan No Kad Pengenalan Pemohon) :

  Nama *
  No Kad Pengenalan *
  No Pas Keselamatan * (8hingga 10 digit)
  Jawatan *
  Gred *
  Emel *
  No Telefon Bimbit *
  No Telefon Pejabat *
  Jabatan *
   
  Alamat Pejabat *
  Status Perkhidmatan *
  Tarikh Tamat Perkhidmatan *
  Tarikh Permohonan *
   
MAKLUMAT KETUA JABATAN
  Nama *
  Jawatan *
  Emel *
  No Telefon Pejabat *
   
MAKLUMAT KENDERAAN PERTAMA
  Status Pemilikan Kenderaan
  Jenis Pelekat Yang Dipohon
  No Pendaftaran Kenderaan

 

** Upload Geran Kenderaan (Namakan File Dengan No Pendaftaran Kenderaan Ini Sebelum Upload).

Lampirkan Bersama Dokumen Sokongan (Perakuan Pemilik Kenderaan) Sekiranya Nama Pemilik Geran Kenderaan Adalah Orang Lain Dalam Bentuk PDF. Rujuk Disini Untuk Lebih Lanjut.

   
MAKLUMAT KENDERAAN KEDUA
  Status Pemilikan Kenderaan
  Jenis Pelekat Yang Dipohon
  No Pendaftaran Kenderaan

 

** Upload Geran Kenderaan (Namakan File Dengan No Pendaftaran Kenderaan Ini Sebelum Upload).

Lampirkan Bersama Dokumen Sokongan (Perakuan Pemilik Kenderaan) Sekiranya Nama Pemilik Geran Kenderaan Adalah Orang Lain Dalam Bentuk PDF. Rujuk Disini Untuk Lebih Lanjut.

 
MAKLUMAT KENDERAAN MOTORSIKAL
  Status Pemilikan Kenderaan
  Jenis Pelekat Yang Dipohon
  No Pendaftaran Kenderaan

 

** Upload Geran Kenderaan (Namakan File Dengan No Pendaftaran Kenderaan Ini Sebelum Upload).

Lampirkan Bersama Dokumen Sokongan (Perakuan Pemilik Kenderaan) Sekiranya Nama Pemilik Geran Kenderaan Adalah Orang Lain Dalam Bentuk PDF. Rujuk Disini Untuk Lebih Lanjut.

 
MAKLUMAT KENDERAAN JABATAN
  Jenis Pelekat Yang Dipohon
  No Pendaftaran Kenderaan

 

** Upload Geran Kenderaan (Namakan File Dengan No Pendaftaran Kenderaan Ini Sebelum Upload).

Lampirkan Bersama Dokumen Sokongan (Perakuan Pemilik Kenderaan) Sekiranya Nama Pemilik Geran Kenderaan Adalah Orang Lain Dalam Bentuk PDF. Rujuk Disini Untuk Lebih Lanjut.

 
 
  * Ruang wajib diisi