SYARAT-SYARAT KELAYAKAN PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN

  1. MENGGUNAKAN BORANG PERMOHONAN KPKK16.

  2. MENYERAHKAN BUTIRAN SOKONGAN JIKA PERMOHONAN SAKIT @ MENGANDUNG.

  3. MENYERAHKAN SURAT GUNAPAKAI KENDERAAN DAN NYATAKAN HUBUNGAN DENGAN PEMILIK KENDERAAN.

  4. MENYERAHKAN SESALINAN GERAN KENDERAAN.

  5. MEMILIKI PAS KESELAMATAN JABATAN PERDANA MENTERI.

  6. MENDAPAT KELULUSAN DARI PEGAWAI YANG BERPEJABAT DI KOMPLEKS A @ B YANG DIBENARKAN UNTUK PERMOHONAN      PELEKAT KENDERAAN.

  7. TIDAK MEMPUNYAI REKOD DALAM KESALAHAN TRAFIK DI DALAM KOMPLEKS A @ B.

  8. MEMPUNYAI KONTRAK SETAHUN DAN KEATAS BAGI KAKITANGAN KONTRAK, PELEKAT MOTORSIKAL BOLEH DI       MOHON SEKIRANYA PEMOHON       ADALAH KONTRAK YANG MEMPUNYAI KONTRAK 6 BULAN KE SETAHUN DAN       KEATAS.